Oferta

 

Nasza firma świadczy usługi w zakresie:
 
      Robót instalacyjnych
      - sieci wodociągowe
      - sieci kanalizacyjne
      - odwodnienia
      - przyłącza wodno-kanalizacyjne
      - sprzedaż oraz montaż przydomowych oczyszczalni ścieków,
        separatorów, osadników oraz ekologicznych pojemników na ścieki
      - systemy rurowe dla ciepłownictwa, przemysłu, budownictwa,
         stacji paliw
 
        Budowa boisk wielofunkcyjnych
        - boiska wielofunkcyjne
        - boiska piłkarskie
        - boiska do koszykówki
        - inne boiska
        - korty tenisowe
        - ogrodzenia
 
      Robót ziemnych:
      - wykopy pod : piwnice, fundamenty, szamba, inne,
      - przewierty
      - kształtowanie i niwelacja terenu
 - przygotowanie dróg i placów pod położenie kostki brukowej,
 - zasypywanie fundamentów.
 
Rozbiórek:
 - burzenie budynków,
 - usuwanie fundamentów,
 - rozbiórka i cięcie konstrukcji stalowych
 
     Transportu:
      - materiałów sypkich: żwir, piasek, gruz sortowany, torf, ziemia 
        ogrodnicza, (samochody o ładowności 6, 10 ton.)
 
     Wywozu:
      - ziemi, piasku, gliny,
      - gruzu,
      - złomu,
      - gałęzi, korzeni.
 
      Oraz:
      - odśnieżanie,
      - utwardzanie placów, dróg dojazdowych tłuczniem,
      - karczowanie, wycinka i rozdrabnianie gałęzi,
      - porządkowanie terenu przed i po budowie,
      - wynajem maszyn budowlanych
WO-KOP Wojciech Drewczyński
ul. Mickiewicza 27
89-600 Chojnice

Tel. 502 627 742
e-mail: biuro@wo-kop.pl