Nasze realizacje

- Przebudowa ul. Reymonta w Chojnicach w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 (Kontrakt nr 2D96)
 
- Inwestor:
Powiat Chojnicki
 
- Generalny Wykonawca (Zamawiający):
BUDIMEX DROMEX S.A. Warszawa
 
- Zakres:
Budowa kanalizacji deszczowej
 • Roboty ziemne koparkami z transportem urobku: 741 m3
 • Zasypywanie wykopów liniowych: 668,37 m3
 • Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi: 668,37 m3
 • Rurociągi z PVC kanalizacja d=160 mm przykanalik: 96,75 mb
 • Rurociągi ciśnieniowe z polichlorku winylu (PCW) Ø 300mm: 75,86 mb
 • Rurociągi ciśnieniowe z polichlorku winylu (PCW) Ø 400mm: 232,34 mb
 • Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych Ø 1200mm, gł. 3m (B-45): 14 szt.
 • Studzienki ściekowe uliczne Ø 500mm z osadnikiem: 24 szt.
 
- Okres realizacji:
05.2009r - 10.2009r.
 
 
 
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Batorego (etapII) oraz w ulicach: Dąbrowskiego i Lipowej w Czersku
 
- Inwestor:
Gmina Czersk
 
- Zakres:
Budowa kanalizacji deszczowej
 • ul. Lipowa:
 - Rurociągi ciśnieniowe z polichlorku winylu (PCW) Ø 300mm: 85 mb
 - Rurociągi ciśnieniowe z polichlorku winylu (PCW) Ø400mm: 108 mb
 
 • ul. Dąbrowskiego:
 - Rurociągi ciśnieniowe z polichlorku winylu (PCW) Ø 200mm: 95 mb
 - Rurociągi ciśnieniowe z polichlorku winylu (PCW) Ø500mm: 133 mb
 
 • ul.Batorego:
 - Rurociągi ciśnieniowe z polichlorku winylu (PCW) Ø 200mm: 68 mb
 - Rurociągi ciśnieniowe z polichlorku winylu (PCW) Ø250mm: 58 mb
 - Rurociągi ciśnieniowe z polichlorku winylu (PCW) Ø 500mm: 5 mb
 
 
- Okres realizacji:
05.2009r - 10.2009r.
WO-KOP Wojciech Drewczyński
ul. Mickiewicza 27
89-600 Chojnice

Tel. 502 627 742
e-mail: biuro@wo-kop.pl