Nasze realizacje

- Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 50 w Gdańsku ul. Grobla IV nr 8

 

-Generalny wykonawca (zamawiający):

 

Gardenia Sport Sp. z o. o. Warszawa

 

Zakres:

 • boisko uniwersalne do gry w koszykówkę, tenisa i piłkę ręczną na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków - z wyłączeniem nawierzchni poliuretanowych
 • boisko do gry w siatkówkę - z wyłączeniem nawierzchni poliuretanowych
 • bieżnia i skocznia w dal - z wyłączeniem nawierzchni poliuretanowych
 • nawierzchnia z kostki brukowej o grubości 6 cm - 336m2 m2;
 • nasadzenia krzewów  iglastych - 500 szt. tuja żywopłotowa BRABANT, żywotnik zachodni,
 • nasadzenia drzew wys. 4 m z bryłą korzeniową - 20 szt. klon LEOPOLDI,
 • system odwodnienia liniowego
 • zasilanie i oświetlenie bioska w tym:

- wykonanie zasilania oświetlenia boiska na odcinku od istniejącej głównej rozdzielnicy szkoły TL do projektowanej rozdzielnicy oświetleniowej TO - 62m

- wykonanie rozdzielnicy oświetleniowej TO- 1 kpl

- wykonanie oświetlenia - ułożenie dwóch kabli oświetleniowych zasilających słupy oświetleniowe S1, S2, S3 i S4 wraz z rurami osłonowymi

- demontaż istniejących słupów oświetleniowych z oprawami - 7szt.

- montaż słupów oświetleniowych wraz z projektorami do oświetlenia terenów sportowych i z oprawami do oświetlenia nocnego- 4kpl

- ułożenie kabla do oświetlenia nocnego

 • ogrodzenie panelowe wys. 4m z podmurówką prefabrykowaną - 173 mb, w tym dostawa i montaż furtek i bramy wjazdowej
 • dostawa i montaż urządzeń sportowych i elementów małej architektury
 • dostawa i montaż piłkołapów o wys. 6,0m

- Okres realizacji:

od 13.04.2012r. do 15.09.2012r.

_________________________________________________________________________________

 

- Przebudowa kompleksu boisk oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 85 w Gdańsku, ul. Stolema 59 (zad.I)

- Utworzenie szkolnego placu zabaw dla dzieci w Szkole Podstawowej nr. 85 przu ul. Stolema 59 w Gdańsku (zad. II)

 

Generalny wykonawca (zamawiający):

 

Gardenia Sport Sp. z o. o. Warszawa

 

Zakres:

 

Zadanie nr 1:

 • boisko uniwersalne do gry w koszykówkę, tenisa, piłkę ręczną, o powierzchni 1134,00m2 - z wyłączeniem nawierzchni poliuretanowych
 • boisko do gry w siatkówkę, o powierdzchni 572,00m2 - wyłączeniem nawierzchni poliuretanowych
 • bieżnia i skocznia w dal, o powierzchni 606,25m2 - z wyłączeniem nawierzchni poliuretanowych
 • boisko do gry w piłkę nożną, o powierzchni 1955,00m2 z wyłączeniem nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z malowaniem linii
 • dostawa i montaż piłkołapów o wys. 6,0 m
 • dostawa i montaż wyposażenia sportowego bois
 • podbudowa pod nawierzchnię poliuretanową bezpieczną istniejącego placu zabaw o powierzchni 288,0 m2
 • rozebranie i ponowny montaż urządzeń do zabawy
 • ogrodzenie placu zabaw
 • odwodnienie - drenaż
 • remont kanalizacji deszczowej
 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni 970,0 m2
 • dostawa i montaż trybun
 • nasadzenie krzewów
 • uzupełnienie ogrodzenia szkoły

 

Zadanie nr 2

 • plac zabaw wg programu "Radosna szkoła" o powierzchni 518 m2 - wykonanie podbudowy wraz z wyposażeniem i małą archtekturą
 • nawierzchnia trawiasta - 223,7m2
 • ogrodzenie placu zabaw
 • odwodnienie - drenaż
 • zagospodarowanie zieleni

 

- Okres realizacji:

od 19.06.2012r. do 30.11.2012r.

WO-KOP Wojciech Drewczyński
ul. Mickiewicza 27
89-600 Chojnice

Tel. 502 627 742
e-mail: biuro@wo-kop.pl